De ongezonde aandacht voor verdachte W.

Geef Wilders minder aandachtOnlangs vond er een proces plaats. Dit gebeurt dagelijks, maar voor dít proces was buitensporig veel aandacht in de media. Toegegeven, het betrof hier een publieke figuur. Maar dit rechtvaardigt in mijn optiek nog niet de vele vierkante meters krantenpapier die er inmiddels aan zijn gewijd. Om nog maar niet te spreken van de ‘live-blogs’, de columns, de analyses en de late night shows.

Wat had deze publieke figuur misdaan? Had hij jarenlang een criminele organisatie gerund die betrokken was bij drugssmokkel, afpersingen en liquidaties? Was hij een beruchte vrouwenhandelaar die ze na jaren eindelijk te pakken hadden? Had hij een mislukte aanslag op het koningshuis gepleegd? Had hij een staatsgreep voorbereid? Was hij betrapt op spionage voor een vreemde mogendheid?

Niets van dit alles. Hij had in het openbaar bij zijn aanhangers geïnformeerd of er in Nederland meer of minder mensen van een bepaalde bevolkingsgroep gewenst waren. Na beantwoording van die vraag had hij toegezegd dit te gaan regelen.

Knettergek

De rechter oordeelde dat de verdachte schuldig was aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij was niet aanwezig bij zijn proces, behalve toen hij zelf uitgebreid het woord mocht voeren. In de periferie van het proces werd de rechtbank door de verdachte publiekelijk uitgemaakt voor ‘neprechtbank’ en ‘D66-rechters’. Het was volgens zijn advocaat ook nog eens een ‘politiek proces’.
De verdachte, in wie wij inmiddels de beruchte Geert W. herkennen, diagnostiseerde de rechters na de uitspraak als ‘knettergek’.

De media gaven dit alles gretig en uitgebreid door aan het volk, alsof het ging om een waardevol en baanbrekend gedachtegoed. Zonder gedegen tegenspraak, zoals Lars Duursma in de NRC al terecht signaleerde.

Onevenredig veel aandacht

De media spelen een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het politieke klimaat. Door onevenredig veel aandacht te geven aan allerlei provocerende, populistische en beledigende uitspraken van publieke figuren, is men er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat het samenleven er in dit land niet eenvoudiger op wordt.

De elite luistert niet

Sinds de verkiezing van Donald Trump in de VS is de veelgehoorde klacht dat ‘de elite’ of ‘de politiek’ niet genoeg heeft geluisterd naar de onvrede van bepaalde groepen in de samenleving.

Dit is schromelijk overdreven. Het populistisch geluid krijgt de laatste jaren juist zóveel ruimte in het publieke debat, dat er een sfeer is ontstaan waarin iedereen maar ongenuanceerd kan roeptoeteren wat hij wil. Zo erg zelfs, dat racisme bijna ‘bon ton’ is geworden. Het is allemaal zo vreselijk onbehouwen, onbeschoft en primitief. Dan kun je als goedwillende politicus luisteren wat je wilt, maar je kúnt er gewoon niets mee.

Behalve de verdachte Geert W. natuurlijk. Die kan er juist álles mee in de aanloop naar de verkiezingen. Moeilijke tijden liggen in het verschiet. Dus: willen wij méér of minder aandacht voor de blonde onderbuikspreker?

Laatst bewerkt op: mrt 17, 2018 @ 21:46.

De Boze Witte Man en de Blonde Onderbuikspreker

Bestuur VOCHet duizelt mij. Er zijn de laatste tijd in de media teveel grote thema’s aan de orde. Op zichzelf niet erg, maar ze worden volkomen kapot-geanalyseerd, uitgekauwd, gefileerd, geduid en uitgebeend. Het is om gestoord van te worden. Sorry, maar ik móet die eindeloze stroom geouwehoer voor mezelf even samenvatten…

De Britse boze witte man

Allereerst was er dat referendum. Groot Brittannië wil de EU verlaten. Grote schrik. Hoe kan dit? Al redelijk snel is de pers het erover eens: het is een rebellie van de gewone man tegen de elite. De gevestigde orde die nooit heeft geluisterd.

De Amerikaanse boze witte man

Dan wint Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de weken daarna worden wij ook hier bedolven onder duidingen. Na het uitkristalliseren daarvan komt één centraal thema bovendrijven: het is ‘de boze witte man’ die rebelleert tegen ‘het establisment’.

De Nederlandse boze witte man

Geert Wilders staat op flinke winst in de peilingen. Overal in Europa doet populistisch rechts het goed. Wilders verwoordt het ongenoegen en de verongelijktheid van de ‘boze witte man’, de opstand tegen ‘de elite’, die kliek in Den Haag, dat ‘nep-parlement’, dat ‘showproces’ tegen hem, de ondergang van de Nederlandse cultuur, de bedreiging door de islam.

Oeps: een trend

Hier tekent zich een trend af, er is tóch één gemeenschappelijk thema te distilleren. Het thema van de ‘boze witte man’ (m/v).
Hebben al die ontevreden mensen een punt? Ja, dat hebben zij. Alleen kiezen zij de verkeerde woordvoerders om aan dit ongenoegen uiting te geven. Wilders, Trump of Le Pen zijn niet de juiste mensen om op termijn verbetering in hun situatie te brengen. Om te zorgen dat er wél rekening met hen wordt gehouden.

Bonus tegenover bijstand

Laat ik mij tot Nederland beperken. Wat zien al die ontevreden mensen ‘boven zich’ gebeuren? Zij zien dat zeer grote ondernemingen nauwelijks belasting betalen en zij wel. Zij zien dat bankiers in crisistijd zichzelf miljoenen aan salarissen en bonussen toebedelen.

Onderwijl blijft het salaris van de gewone man op de nullijn. Hij ziet zijn zekerheden afbrokkelen. Hij levert pensioen in, hij kan pas later met stoppen met werken, hij mag uit eigen zak het AOW-gat betalen. Het eigen risico in de zorg stijgt. De woningmarkt is onbetaalbaar geworden. Tijdens de bankencrisis is hij aan de dijk gezet. Na een paar maandjes uitgeklede WW mag hij creperen in de bijstand. Om vervolgens nog eens vernederd te worden door het UWV.

Participatie is voor het plebs

Tegelijk zien deze mensen hoe een bestuurlijk ‘old boys network’ zichzelf de goede baantjes toeschuift. Hoe het bedrijfsleven bij elkaar de commissariaten uitwisselt. Hoe het de productie automatiseert of overhevelt naar lagelonenlanden. Het personeel in eigen land wordt ontslagen.

Ze zien ook hoe zorgbestuurders een paar ton verdienen terwijl er handen aan het bed tekort zijn en mantelzorgers mentaal uitbranden omdat ze voor hun nog thuiswonende ouders moeten blijven zorgen. Ze beseffen dat de participatiesamenleving alleen bestaat voor het plebs, want de rijken huren uiteraard gewoon iemand in.

Ongelijk verdeelde lasten

Daarnaast mag ‘de gewone man’ de fricties opvangen die nu eenmaal gepaard gaan met de ontwikkeling van de multiculturele samenleving. Het is bewonderenswaardig hoeveel Nederlanders nog bereid waren het land open te stellen voor Syrische vluchtelingen. Maar onder de oppervlakte gist al decennia lang het ongenoegen. Het barst nu naar buiten in de vorm van vilein racisme.

Goed en slecht nieuws

Wat nu? Wij wachten de verkiezingen af. Ik heb goed en slecht nieuws voor de ‘boze witte mannen (m/v)’. Wilders gaat met zijn PVV de verkiezingen winnen. Hoogst onzeker is of hij ook een regering zal kunnen vormen, want verder wil niemand met hem meedoen. In het onwaarschijnlijke geval dat het wél lukt, krijgen wij te maken met een regeringsploeg van twijfelachtig allooi. Zie de LPF indertijd. Geconfronteerd met een werkelijkheid die weerbarstiger blijkt dan het gemak van het A4-tje, zal die regering van Wilders het niet lang redden. Wishful thinking mijnerzijds natuurlijk, maar hoop doet leven.

De boze Blonde Onderbuikspreker

Daarna neemt ‘de elite’ het doodleuk weer over. Want van oudsher regeert de elite, al minstens sinds de tijd van de VOC.
Dat is het slechte nieuws. Of had de ‘boze witte man (m/v)’ de illusie dat Shell, Unilever en Heineken hun belangen in gevaar lieten brengen door de Blonde Onderbuikspreker?

Foto: Centraal bestuur van de VOC, de eerste multinational.

2007: Informant voor de Mossad

InformantHet was weer een tijdje te lang stil rond Geert Wilders en dat kan natuurlijk niet. We kunnen deze man niet laten wegkwijnen door aandachtstekort. Daarom kwam de Telegraaf vandaag met het bericht dat Wilders lange tijd door de AIvD is geschaduwd bij zijn zeer frequente bezoeken aan de Israëlische ambassade. Wilders vindt dit natuurlijk weer ‘een grof schandaal’ en gaat zoals gebruikelijk de premier ter verantwoording roepen.

Laat ik dit bericht eens onderwerpen aan een grondige beschouwing. Alleerst: hoe weet de Telegraaf dit? De Telegraaf weet dit van ‘bronnen rond de AIvD’, zo vertelt de krant in het artikel. Wat zijn ‘bronnen rond de AIvD’? De portier, de koffiejuffrouw, de schoonmakers, de haringman op de hoek? Nee, waarschijnlijk zijn het mensen uit ‘het middenkader’ van de AIvD, dat zich verzette tegen de politiek getinte activiteiten van de dienst. Dit valt op te maken uit een ander artikel   in de Telegraaf over deze kwestie.
Dat zijn dus geen bronnen rond de AIvD, maar binnen de AIvD.
Misschien kan Wilders volgende week dus meteen even aan Balkenende vragen wie er binnen onze geheime dienst naar de Telegraaf loopt te lekken.

Schaduwen niet efficiënt

Dan de kwestie van het schaduwen zelf. Als het waar is, werkt de AIvD niet al te efficiënt, lijkt mij. Immers, Geert Wilders wordt al een aantal jaren streng beveiligd. In mijn optiek is het dus helemaal niet nodig om hem te schaduwen. Eventjes navragen bij de bodyguards van Wilders waar hij is geweest volstaat. Bovendien zullen er op het Buitenhof, waar de Israëlische ambassade staat, voldoende beveiligingscamera’s hangen om een man met een raar kapsel te registreren.

Verdacht ambassadebezoek

Nou, dan blijft eigenlijk alleen het punt van de bezoeken van Wilders aan de Israëlische ambassade over. Die zijn natuurlijk uiterst verdacht! Gaan alle andere buitenlandwoordvoerders van kamerfracties daar maandelijks soms óók eventjes buurten? Lijkt me sterk, want zo’n lolletje is dat niet. Wanneer je ergens wilt gaan koffieleuten zijn er leukere plekken te bedenken. Bij die ambassade word je onderworpen aan strenge veiligheidscontroles. Je moet door een detectiepoort, alle metalen voorwerpen inleveren, je riem afdoen, telefoons en andere elektronica worden getest of ze doen waarvoor ze zijn gemaakt, je moet jassen en schoenen uittrekken en zelfs een meegebracht flesje water mag niet mee naar binnen. Je wordt nog nét niet in je kont gekeken, hoewel ik dat in het geval van Wilders dan wel weer jammer vind…

Geheime informant

Bronnen rond de Israëlische ambassade hebben mij laten weten dat Geert Wilders een geheime informant is van de Mossad! In ruil daarvoor krijgt hij van de Israëliërs een maandelijkse update over het moslimgevaar in de wereld. Wilders moet dus maar eens in de Kamer gaan uitleggen of hij zich niet schuldig maakt aan staatsgevaarlijke activiteiten! Sterker nog, wanneer de AIvD die Wilders nog niet rondom de klok in de gaten hield, moeten ze dit vanaf nu onmiddellijk gaan doen!
Want deze parlementair oncontroleerbare onderonsjes met buitenlandse mogendheden zijn natuurlijk een grof schandaal!

Eerder gepubliceerd op Verbal Jam op 9 mei 2007 onder de titel ‘Een grof schandaal’. De oorspronkelijke links naar de website van de Telegraaf werken niet meer en zijn daarom in deze versie weggelaten.

Laatste bewerking: feb 7, 2018 @ 13:36.