Categorie

Maatschappij en Politiek

Categorie
Creche in kibboets niet aangeharkt 1920x420
Creche in de kibboets

We bekijken de wereld vanuit ons eigen perspectief. Logisch. Maar het is een aangeharkt perspectief. Tot in de puntjes en de uiterste hoekjes is alles in dit land verzorgd en geregeld. Plekken waar het nog niet zo is zijn uiterst zeldzaam. Dat noemen we dan de ‘rafelranden van de stad’.
Eigenlijk zouden die in Nederland een monumentenstatus moeten krijgen.
Die fixatie op ordening en netheid, die regelzucht, vernauwt de blik op het grote geheel. ...  Lees verder...

Pin It